Όροι Χρήσης

Η Hereditary Cancer- Risk Elimination (HER CARE) αποτελεί Πλατφόρμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης του κοινού για τον καρκίνο και ειδικότερα των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Η HER CARE τελεί υπό την αιγίδα του ΕΛΙΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου), το οποίο ιδρύθηκε με κύρια επιδίωξη να μετέχει ενεργά και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου, μέσα από την προαγωγή της έρευνας, την κατάκτηση της γνώσης, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο του επιστημονικού κόσμου όσο και του ευρύτερου πληθυσμού.

 1. Γενικά

Η πλατφόρμα Her Care που λειτουργεί στον σύνδεσμο www.her-care.org και ως εφαρμογή για φορητές συσκευές, αναπτύχθηκε και προσφέρεται από το ίδρυμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 41, Τ.Κ. 11526, ΑΦΜ (EL) 998298251, e-mail: info@her-care.org.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΕΛΙΕΚ ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία την Πλατφόρμα / Εφαρμογή με στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ατόμων με αυξημένη προδιάθεση καρκίνου. Η Πλατφόρμα / Εφαρμογή απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και η χρήση της δεν επιφέρει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Πλατφόρμα ή Εφαρμογή ή το Her Care: Το ψηφιακό περιβάλλον του λογισμικού ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων με αυξημένη προδιάθεση καρκίνου, που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα και στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στους Χρήστες.
 • Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα / Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένο μέλος.
 • Υπηρεσίες της Πλατφόρμας / Εφαρμογής ή Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Χρήστες λειτουργίες, επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα / Εφαρμογή.
 • Ίδρυμα ή ΕΛΙΕΚ: Το ίδρυμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
 • Όροι ή Όροι Χρήσης: Οι παρόντες Όροι Χρήσης.
 • Το e-mail και ο κωδικός πρόσβασης που ορίζει ο Χρήστης για την είσοδό του στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή.
 1. Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους Χρήστες και στη δραστηριότητα που αναπτύσσουν κατά τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά τους. Οριοθετούν τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Χρηστών και συγκροτούν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Cookies το πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας / Εφαρμογής. Οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και δεσμεύουν τους Χρήστες και το Ίδρυμα. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον κάθε Χρήστη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου αφορά σε ενέργειες και δηλώσεις του ιδρύματος.

 1. Περιγραφή Υπηρεσιών

Το Her Care αποτελεί μία ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών υγείας που εστιάζει στην ενημέρωση ατόμων με αυξημένη προδιάθεση καρκίνου. Παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες, που αποκτούν νομίμως δικαίωμα πρόσβασης και άδεια χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Her care προκειμένου να ενημερώνονται, να λαμβάνουν συμβουλές και καθοδήγηση, να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη σε τρίτους Χρήστες και να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση ως προς τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των διάφορων μορφών καρκίνου. 

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται στον ιστότοπο www.her-care.org, καθώς και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Εφαρμογής για συσκευές Android / iOS. Οι Χρήστες μεταφορτώνουν (download) την Εφαρμογή από το Google Play Store ή το App Store, αναλόγως του τύπου του τερματικού εξοπλισμού τους. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής στο Google Play Store, για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής App Store.

 1. Εγγραφή Χρήστη

Η χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής δεν προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη. Ορισμένες όμως Υπηρεσίες προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους Χρήστες. Για τη δημιουργία λογαριασμού ο Χρήστης συμπληρώνει την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail») και αφού λάβει e-mail επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, ακολουθεί συγκεκριμένο σύνδεσμο που του υποδεικνύεται ώστε να ορίσει έναν μοναδικό προσωπικό κωδικό πρόσβασης («συνθηματικό»). Το e-mail και το συνθηματικό αποτελούν τα Στοιχεία Εισόδου του Χρήστη. Οι Χρήστες, κατά την εγγραφή τους, παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail στο οποίο έχουν νομίμως πρόσβαση.

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών δεδομένων που έχετε καταχωρήσει στην Πλατφόρμα, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Πληροφορίες Χρηστών

Το Ίδρυμα αποκτά, από την καταχώριση οποιασδήποτε πληροφορίας από τον Χρήστη, δικαίωμα λήψης, αποθήκευσης και τεχνικής διαβίβασης της πληροφορίας στους server της Πλατφόρμας / Εφαρμογής ιδιόκτητους ή μισθωμένους, στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που καταχωρείτε, παραμένουν στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή για όσο χρόνο διατηρείτε τον λογαριασμό Χρήστη και κατόπιν διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται[SA7] .  Για περισσότερες πληροφορίες για την αποθήκευση, διατήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων σας συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου  & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Επικοινωνία – Ειδοποιήσεις

Το ΕΛΙΕΚ, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (Newsletter). Η εκούσια δήλωση του e-mail σας ώστε να συμπεριληφθείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) αποτελεί ρητή συγκατάθεσή σας για τη λήψη Νewsletter, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες και τη λειτουργία της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών της, θέματα λογαριασμού Χρήστη (εγγραφή, ενεργοποίηση, αναβάθμιση, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Χρήστη, αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Εφαρμογής κ.ο.κ. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

 1. Ενημέρωση και Υποστήριξη Χρηστών

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Her Care ενδέχεται να αναρτώνται ή να παρέχονται από το Ίδρυμα και τους συνεργάτες του, είτε στο forum είτε σε άλλες θέσεις της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, μέσω e-mail ή/και προφορικώς, πληροφορίες, συστάσεις, διαγνώσεις, θεραπείες, οδηγίες και συμβουλές υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών.

Οι παρεχόμενες, από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Her Care, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη και αντιμετώπιση προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ασθενειών. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα δικτυακό τόπο δίδονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε.

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από ιατρούς και άλλους επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί αυτοπροσώπως στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση των ασθενειών.

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα απαντήσει, μέσω των επιστημονικών συνεργατών του, σε σχετικό ερώτημα Χρήστη, τότε δηλώνει ότι οι, σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από το Her Care είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη 1) της μη εξατομίκευσης των πληροφοριών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς είναι πιθανό λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε ατόμου να μην ενδείκνυνται οι ίδιες συμβουλές για όλους, 2) της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Το Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για ζημία του Χρήστη ή τρίτου από ακατάλληλη για τις ανάγκες του Χρήστη πληροφορία ή/και συμβουλή, ο, δε, Χρήστης αποδέχεται την απαλλαγή από την ευθύνη του Ιδρύματος καθώς και ότι θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ιατρικά σκευάσματα, φάρμακα, θεραπείες (συνήθεις ή εναλλακτικές), χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες μεθόδους αναφέρονται σε οποιαδήποτε θέση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, το ΕΛΙΕΚ δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη, τους Κράτους ή τρίτου σε περίπτωση που το προϊόν ή η θεραπεία δεν ενδείκνυται ή δεν αποφέρει τα αποτελέσματα που ο Χρήστης αναμένει ή προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία ή οικονομική ή άλλου είδους ζημία στον Χρήστη ή τρίτο.

Το Ίδρυμα ενδέχεται να αναρτά στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή ενημερωτικό υλικό, αντλώντας πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους ή δημοσιεύοντας άρθρα επαγγελματιών της υγείας, σχετικά με τις εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη (ανακαλύψεις, νέα φάρμακα και μέθοδοι νοσηλείας, αποτελέσματα μελετών και αναλύσεων, συμβουλές πρόληψης, υγείας και θεραπείας κ.ο.κ.). Το Ίδρυμα δεν παρέχει εγγύηση ακρίβειας, εγκυρότητας, πληρότητας, αξιοπιστίας, διαρκούς και έγκαιρης, ενημέρωσης, επικαιροποίησης κ.ο.κ. των πληροφοριών που παρέχονται στο Her Care. Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που τυχόν αντλεί από άλλους ιστοτόπους / πηγές και αρκείται αποκλειστικά στην αναδημοσίευση πληροφοριών για ενημερωτικούς σκοπούς.

Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για συμβουλές υγείας που έδωσε δια των επιστημονικών συνεργατών του αν στο μέλλον αποδειχθούν εσφαλμένες ή μη ενδεδειγμένες λόγω των επιστημονικών εξελίξεων και ιατρικών ανακαλύψεων / εφευρέσεων νέων πρακτικών και εν γένει της προόδου της τεχνολογίας και της επιστήμης της υγείας. Οποιαδήποτε γνώμη διατυπώνεται στο περιβάλλον του Her care, στους λογαριασμούς του Her Care σε social media, σε ιδιωτικές (προσωπικά μηνύματα / e-mails) ή δημόσιες (fora / webinars) συζητήσεις  αποτελεί προσωπική γνώμη του συντάκτη / ομιλητή και δεν δεσμεύει ούτε εκφράζει το ΕΛΙΕΚ, το οποίο δεν υιοθετεί τις γνώμες αυτές.

Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για πληροφορίες που δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή Χρήστες μη συνεργάτες του Ιδρύματος. Κάθε Χρήστης αξιοποιεί με δική του ευθύνη τις πληροφορίες που λαμβάνει από άλλους Χρήστες του Her Care, το δε, Ίδρυμα δεν ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών πριν τη δημοσίευσή τους.

Το Ίδρυμα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου, έγκρισης ή απόρριψης των πληροφοριών που δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή οι αποδέκτες των Υπηρεσιών – Χρήστες, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πιθανόν πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας το Ίδρυμα απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι δημοσιεύουν στο Her Care. Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε καταχώριση που διαπιστώνει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ότι παραβιάζει τον νόμο ή τους Όρους Χρήσης.

 1. Πρόσβαση και χρήση του Her Care

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας και των παρεχόμεων Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Χρήστη διέπεται από τους  όρους τους παρόντες Όρους Χρήσης. H χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας / Εφαρμογής παρέχεται στους Χρήστες δωρεάν. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει χρεώσεις για τις Υπηρεσίες του Her Care, ειδοποιώντας προηγουμένως και καταλλήλως τους Χρήστες, οι οποίοι δεν θα χρεωθούν παρά μόνο αν αποδεχτούν τις χρεώσεις.

Κάθε Χρήστης, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής (όπως ενδεικτικά: εγγραφή, καταχώριση / αποστολή / αποθήκευση πληροφοριών, επικοινωνία, ανάρτηση κ.ο.κ.), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου, όπως ενδεικτικά στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής.

Η περιήγηση και χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Her Care και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής.

Η είσοδος στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή με τη χρήση των Στοιχείων Εισόδου, που ο Χρήστης όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των στοιχείων λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από τον Χρήστη στον οποίο αντιστοιχούν / ανήκουν τα στοιχεία αυτά. Επομένως, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή Χρήστη θεωρείται από το Ίδρυμα ως το πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Χρήστη. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης των Στοιχείων Εισόδου μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των Στοιχείων Εισόδου (Χρήστη), είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τα Στοιχεία Εισόδου με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου – Χρήστη. Επομένως, κάθε Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των Στοιχείων Εισόδου του και για κάθε ζημία που προκαλεί στο Ίδρυμα, στον ίδιο και σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν παράνομη / μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους, το, δε, Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για ζημία από τέτοια χρήση.

Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τα Στοιχεία Εισόδου τους στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, να τα  φυλάσσουν ως απόρρητα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, κατά την ολοκλήρωση της χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από τερματική συσκευή τρίτου ή η συσκευή τους (PC / κινητό / tablet) είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες να ενημερώνουν το Ίδρυμα αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των Στοιχείων Εισόδου τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των Στοιχείων Εισόδου και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους. Τα Στοιχεία Εισόδου Χρήστη επιτρέπουν την είσοδο και ταυτοποίησή του στο Her Care τόσο σε περιβάλλον Πλατφόρμας όσο και σε περιβάλλον Εφαρμογής.

Οι Χρήστες, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους, να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και των Υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Απαγορεύεται σε Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Her Care και να δημιουργούν λογαριασμό στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή.

Οι Χρήστες κατά τη ανάρτηση πληροφοριών και δεδομένων τους (όπως ταυτότητας, επικοινωνίας, υγείας κ.ο.κ.) σε θέσεις της Πλατφόρμας / Εφαρμογής δημόσια προσβάσιμες από εγγεγραμμένους και μη Χρήστες, αποδέχονται ότι τα στοιχεία τους είναι ορατά σε άλλους Χρήστες και θα χρησιμοποιούνται από αυτούς χωρίς κανέναν έλεγχο ή περιορισμό από το Ίδρυμα, το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη για παράνομη ή ανεξουσιοδότητη χρήση τους.

Απαγορεύεται, στους Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χειροκίνητη ή με τη χρήση λογισμικού, υποκλοπή, εξαγωγή ή/και μεταφόρτωση των δεδομένων των Χρηστών ή άλλων πληροφοριών καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών του Her Care για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΛΙΕΚ.

Οι Χρήστες κατά την καταχώριση / ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, οφείλουν να σέβονται τους Όρους και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Οι Χρήστες απαγορεύεται να καταχωρούν υλικό, πληροφορίες και δεδομένα των οποίων η συλλογή / διατήρηση / επεξεργασία / χρήση / διοχέτευση στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή αντίκειται στον νόμο ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση / αποστολή δεδομένων και πληροφοριών στο Her Care, οφείλουν να καταχωρούν / αποστέλλουν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν και να μην διοχετεύουν στο Her Care πληροφορίες άλλων προσώπων παρά μόνο εφόσον είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένοι ή έχουν λάβει σχετική συγκατάθεση ή δυνάμει άλλης νομικής βάσης. Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού από Χρήστη καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη / απρόσεκτη / εκούσια ή ακούσια ανάρτηση / αποστολή στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή δεδομένων άλλου προσώπου, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται τόσο απέναντι στο Ίδρυμα όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων).

Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες (fora, φόρμες επικοινωνίας) ή τους λογαριασμούς του Her Care ή/και του ΕΛΙΕΚ στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, YouTube κ.ο.κ., για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, έκφραση, κοινοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, παραβιάζει κάθε είδους απόρρητα, προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και αντίκειται στους νόμους εν γένει.

Περαιτέρω συνιστάται στους Χρήστες να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους Χρήστες στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του Her Care και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

Για κάθε ερώτηση και αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του Her Care και τους Όρους Χρήσης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@her-care.org.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Το Ίδρυμα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Her Care, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Το ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Χρήστη.

Η Πλατφόρμα / Εφαρμογή λειτουργεί 24/7, με την επιφύλαξη περιστατικών ανωτέρας βίας. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει ή/και διακόπτει τη λειτουργία της Πλατφόρμας / Εφαρμογής ή/και την παροχή των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εσωτερικής πολιτικής και οργάνωσης του Ιδρύματος, για λόγους ανωτέρας βίας κ.α., οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών.

Το Ίδρυμα δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται σε servers της Πλατφόρμας / Εφαρμογής. Κάθε Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) των αρχείων, του υλικού και των δεδομένων που καταχωρεί στο Her care.

Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, επιδημία, πανδημία, απεργίες, πυρκαγιά, πόλεμο, παράνομες παρεμβάσεις του Χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Το Ίδρυμα δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται πάντως στους Χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς, trojan horses, DDos Attacks, malware, spyware, ransomware κ.α. κατά τη χρήση του Her Care.

Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν / δρομολογούν τους Χρήστες οι τοποθετούμενοι, στο Her care, σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), banners κλπ. Το Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη ή τρίτου από την επίσκεψή του σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον άλλου φορέα, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στο Her Care, διαφημιστικό banner κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των Χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης, το, δε, Ίδρυμα, δεν εγκρίνει, δεν ελέγχει προληπτικά και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο αυτό.

Η Πλατφόρμα / Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει το Ίδρυμα. Το ΕΛΙΕΚ δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της Πλατφόρμας / εφαρμογής, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές.

Στο περιβάλλον του Her Care ενδέχεται να δημοσιεύεται υλικό το οποίο ορισμένοι Χρήστες ενδέχεται να εκλάβουν ως ενοχλητικό (φωτογραφίες, βίντεο). Το ΕΛΙΕΚ δεν ευθύνεται για το υλικό που δημοσιεύεται στο Her Care, που λόγω της φύσης του ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση ή δυσφορία σε Χρήστες, οι οποίοι επιλέγουν την περιήγηση και χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής με δική τους αποκλειστικά απόφαση και ευθύνη.

Το ΕΛΙΕΚ δεν υιοθετεί, δεν επικροτεί και δεν υποστηρίζει καμία γνώμη, άποψη, δήλωση, κριτική, περιγραφή, συμβουλή κ.ο.κ. που αναρτά στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή ή στέλνει μέσω μηνύματος, η εκφράζει σε chat room και forum ή διατυπώνει σε webinar ο Χρήστης και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων ή των Αρχών για τις πληροφορίες αυτές. Οι Χρήστες που συμμετέχουν αποδέχονται ότι το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για όσα διατυπώνονται εγγράφως ή προφορικώς μεταξύ Χρηστών σε οποιοδήποτε χώρο έκφρασης και επικοινωνίας του Her Care.

Η ανάρτηση από το ΕΛΙΕΚ των Όρων Χρήσης και κάθε άλλου όρου στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη του Ιδρύματος ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

Το Ίδρυμα δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας / Εφαρμογής θα αποφέρει το επιδιωκόμενο από τον Χρήστη αποτέλεσμα και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για πιθανή μη εκπλήρωση των ως άνω επιδιώξεων του Χρήστη. Το Ίδρυμα και οι επιστημονικοί συνεργάτες του (επαγγελματίες της υγείας και σχετικών επιστημών) δεν ευθύνονται για παρενέργειες, ζημίες, βλάβες και κάθε είδους προβλήματα του Χρήστη ή τρίτου από τυχόν χρήση των πληροφοριών που αναρτώνται στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, ενδεικτικώς δεν φέρουν ευθύνη για απώλεια χρημάτων, ζημίες κάθε είδους, βλάβη ή επιδείνωση της υγείας, τραυματισμό, θάνατο, ηθική βλάβη και κάθε άλλη ζημία ή βλάβη.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργα που περιλαμβάνονται στο Her care, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του ΕΛΙΕΚ, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Το ΕΛΙΕΚ διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Πλατφόρμας και του περιεχομένου της, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Περαιτέρω η Πλατφόρμα προστατεύεται και ως βάση δεδομένων, εφόσον φέρει τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας η Πλατφόρμα / Εφαρμογή και το σχέδιο αυτής προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο / υπόδειγμα. Τα διακριτικά γνωρίσματα και ονόματα της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και των επιμέρους Υπηρεσιών, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) her-care.org, έχει καταχωρηθεί νόμιμα από το Ίδρυμα, το οποίο και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω απαγορεύεται σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό, εκουσίως ή ακουσίως.

Το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής παρέχεται ως έχει. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα / Εφαρμογή μόνο στο πλαίσιο που έχει ορίσει το Ίδρυμα, με τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχει θέσει το Ίδρυμα στη λειτουργία της. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα, χωρίς άδεια από το ΕΛΙΕΚ, αντίστροφης ανάλυσης ή / και αντίστροφης μεταγλώττισης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, ήτοι ανάλυσής της ώστε να προκύψει η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της, παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο των περιορισμών της, επέμβασης στον πηγαίο κώδικα της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της που σας έχει χορηγηθεί.

Το ΕΛΙΕΚ παρέχει στους Χρήστες άδεια χρήσης του Her Care μόνο για λόγους ενημέρωσης / πληροφόρησης και επικοινωνίας για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Οι Χρήστες μπορούν να μεταφορτώνουν υλικό από το Her Care όταν παρέχεται η δυνατότητα από το Ίδρυμα, με την επιφύλαξη της τήρησης των ως άνω όρων.

 1. Συνέπειες παραβάσεων των Όρων Χρήσης

Όλοι οι Όροι Χρήσης είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης παραβιάζει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στους Όρους Χρήσης ή στον νόμο, υποχρεούται να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, ευθύνεται, δε, έναντι του Ιδρύματος για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία της από την παραβίαση του νόμου ή/και των υποχρεώσεών του εκ των Όρων Χρήσης.

Το Ίδρυμα σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, δύναται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, να διαγράψει τον λογαριασμό σας και τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει στο Her Care, να εμποδίσει την επανεγγραφή σας στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση ή η καθυστέρηση ενάσκησης από το Ίδρυμα των εκ των εκ των Όρων Χρήσης ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Στις διαφορές σας με το Ίδρυμα που ανακύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την δραστηριότητα του Ιδρύματος ως διαχειριστή του Her Care, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και τις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της.

 1. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Ιδρύματος και των Χρηστών ή τρίτων από τη χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό εντός δύο μηνών από την έγερση της διαφοράς, τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Ίδρυμα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης στο πλαίσιο του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας πριν την τροποποίηση. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο της Πλατφόρμας / Εφαρμογής, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσής σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Πλατφόρμας / Εφαρμογής προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από το Ίδρυμα.

 1. Ερμηνεία – Ακυρότητα

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Χρήσης  και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης .

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου.

 1. Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Αναβαθμίσεις

Το Her Care αποτελεί διαδικτυακή πλατφόρμα / εφαρμογή, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (λ.χ. Microsoft Windows, Apple MacOS, Android, iOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) ή το λογισμικό της Εφαρμογής (το application για κινητά/tablets).

Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη να εισέλθει και να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα ή να εκτελέσει την Εφαρμογή, εφόσον δεν έχει τις ως άνω αναγκαίες προδιαγραφές. Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Το Ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Χρήστη με την Πλατφόρμα / Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, δεν προσφέρει καμία εγγύηση συμβατότητας και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) προς τον Χρήστη.

 1. Χρήση Διαδικτύου

Η χρήση των Υπηρεσιών απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (Internet). Οι Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη λειτουργία των Υπηρεσιών, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στην Πλατφόρμα / Εφαρμογή κ.ο.κ.

Το Ίδρυμα δύναται να αναβαθμίζει περιοδικά τις Υπηρεσίες, είτε αυτόματα είτε διαθέτοντας προς μεταφόρτωση νέες εκδόσεις της Εφαρμογής. Το Ίδρυμα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή της τερματικής συσκευής του ή απώλεια δεδομένων του, από την άρνηση, καθυστέρηση, παράλειψη ή απροθυμία του Χρήστη να εγκαταστήσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις της Εφαρμογής.

 1. Τίτλοι – Περιεχόμενο

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των παρόντων Όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν / επηρεάζουν την έννοια, την ερμηνεία και το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης.

 1. Διαχείριση Παραπόνων

Το Ίδρυμα κατά την πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων που εφαρμόζει, διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό που βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, απορία ή παράπονο. Απευθυνθείτε στο Ίδρυμα με e-mail στη διεύθυνση info@her-care.org.

 1. Τρέχουσα Έκδοση

Το Ίδρυμα ενημερώνει περιοδικά τους Όρους Χρήσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας / Εφαρμογής και στις διατάξεις του νόμου. Η τελευταία ενημέρωση των Όρων Χρήσης έγινε τον Σεπτέμβριο 2022.