Διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού

Υπογράφει ιατρικά: Αρχοντή Αντιγόνη / Ακτινολόγος – Ακτινοδιαγνώστρια

Στις γυναίκες υψηλού κινδύνου συνιστάται ετήσιος προληπτικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία μαστών από την ηλικία των 25 ετών και προσθήκη ετήσιας ψηφιακής μαστογραφίας από την ηλικία των 30 ετών. Οι δύο αυτές τεχνικές γίνεται να διενεργούνται εναλλάξ ανά 6 μήνες.

Ιδιαίτερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς συστήνονται επιπλέον το υπερηχογράφημα μαστών και η τομοσύνθεση ως συμπληρωματικές εξετάσεις της ψηφιακής μαστογραφίας.

Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ο προληπτικός έλεγχος είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται μεταξύ 7ης και 13ης ημέρας του εμμηνορυσιακού κύκλου.

Μέθοδοι απεικόνισης του μαστού:

  1. Η Ψηφιακή Μαστογραφία αποτελεί εξέταση εκλογής για τον εντοπισμό πρώιμου καρκίνου του μαστού και αποδεδειγμένα έχει συμβάλλει στη μείωση της θνητότητας από τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών. Η ευαισθησία της μεθόδου διαφέρει ανάλογα με την πυκνότητα του μαζικού αδένα και κυμαίνεται από 48% έως 64% στις περιπτώσεις πυκνών μαστών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο μαστός συμπιέζεται σταδιακά με τη χρήση ειδικού πιέστρου και λαμβάνονται δύο λήψεις από κάθε μαστό σε διαφορετικές θέσεις χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ σε χαμηλές δόσεις. Η κάθε λήψη διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και η όλη διαδικασία είναι αρκετά ανεκτή. 
  • Η Τομοσύνθεση, γνωστή και ως τρισδιάστατη μαστογραφία, αποτελεί μια νέα απεικονιστική μέθοδο του μαστού η οποία αυξάνει έως και 41% τη διαγνωστική ακρίβεια στην ανίχνευση διηθητικού καρκίνου του μαστού συγκριτικά με τη ψηφιακή μαστογραφία, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Διενεργείται ακριβώς όπως η κλασσική μαστογραφία, διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω λόγω της λήψης πολλαπλών τομών από διαφορετικές γωνίες ενώ η δόση ακτινοβολίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
  • Το Υπερηχογράφημα Μαστών δεν έχει ακτινοβολία και χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική εξέταση στον προληπτικό και διαγνωστικό έλεγχο του μαστού. Δεν αντικαθιστά την ψηφιακή μαστογραφία. Παρέχει πληροφορίες για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό ενός ψηλαφητού ή μαστογραφικού ευρήματος αναδεικνύοντας τη συμπαγή ή κυστική μορφή του και απεικονίζοντας το σχήμα, τα όρια και την αγγείωσή του.
  • Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών έχει την υψηλότερη ευαισθησία συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές στην ανάδειξη διηθητικού καρκίνου του μαστού και δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα του μαζικού αδένα. Είναι μια δυναμική εξέταση που εκτός από τη μορφολογία αξιολογεί τον εμπλουτισμό των δομών του μαστού μετά από έγχυση παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας ενδοφλεβίως. Η ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση και η εξέταση διαρκεί περίπου 40 λεπτά.