Κληρονομικότητα & Καρκίνος

Υπογράφει ιατρικά: Καρακάνα Χρύσα / Ψυχολόγος

Η λέξη καρκίνος στο άκουσμά της προκαλεί προβληματισμό και ρίγος στον άνθρωπο. Πολλές ψυχολογικές έρευνες έχουν μελετήσει το πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ανάλογα την προσωπικότητα τους τον καρκίνο.

  • Απειλή
  • Πρόκληση
  • Απώλεια
  • Άρνηση

Η ερμηνεία της διάγνωσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το πως θα επηρεαστεί η προσαρμογή και η αντιμετώπιση του ασθενούς απέναντι στη νόσο. Ο ασθενής νιώθει ότι βάλλεται από παντού και σωματικά και ψυχικά. Παλεύει με τον εαυτό του να μην τον “χάσει” και με τις τύψεις και τις ενοχές του τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συγγενείς του ιδιαιτέρως εάν υπάρχουν παιδιά. Οι ασθενείς πολύ συχνά νιώθουν την ανάγκη να μάθουν εάν ο καρκίνος θα απειλήσει και τα παιδιά τους.

Οι ανησυχίες που δημιουργούνται είναι έντονες, τέτοια παραδείγματα είναι τα εξής: “Ο καρκίνος μου είναι κληρονομικός και αν ναι τι θα πω στα παιδιά μου;” “Πώς μπορώ να μάθω εάν είναι κληρονομικός ο τύπος καρκίνου που έχω;”, “Σε τι θα βοηθήσει να μάθω εάν ο καρκίνος μου είναι κληρονομικός;”

Το “βάρος” της κληρονομικότητας

Το “βάρος” της κληρονομικότητας για τον ασθενή είναι μεγάλο. Η γνώση όμως εάν ο τύπος καρκίνου είναι κληρονομικός θα βοηθήσει και τις δυο πλευρές. Ένας από τους τρόπους διερεύνησης είναι να πραγματοποιηθεί γονιδιακός έλεγχος. Ο γονιδιακός έλεγχος θα συμβάλλει στην πιο στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου. Η γνώση της ύπαρξης κληρονομικότητας θα βοηθήσει και τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τους συγγενείς του, καθώς θα μπορούν μέσω προληπτικών ελέγχων να ενεργήσουν έγκαιρα και να αντιμετωπίσουν την πιθανή εμφάνιση κακοήθειας σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η γονιδιακή εξέταση είναι απαραίτητη σε πολλές μορφές καρκίνου και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που ασχολούνται ενεργά με αυτό το αντικείμενο.